Wieści
Informcje o Oddziale
Galeria
Dźwięki Olsztyna

Kultura Współczesnej Polonii
Zaproszenie
Partytury

Festiwal 2016

Festiwal 2015 Wyniki

Konkurs Kompozytorski 2015
Wyniki Konkurs Kompozytorski

Zrealizowane projekty

Archiwum Konkursów

Ku Pamięci

Skarbnica Kultury
1% - Zostań mecenasem naszego oddziału
Oferta

Kontakt

Deklaracja wstąpienia do PZCHiO:
Indywidualna
Zbiorowa
Startuj z nami
Do ulubionych
Administracja

Nasze Logo

WBS

Odznaka

WYNIKI Konkursu Kompozytorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego

NAGRODY FINANSOWE I, II, III, STOPNIA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MKI DZN otrzymują

JUSTYNA KOWALSKA-LASOŃ GODŁO MATER FELIX NAGRODA I STOPNIA 2500 zł za kompozycję SANKTUS na chór mieszany
ARTUR ŻUCHOWSKI GODŁO AMBER NAGRODA II STOPNIA 1500 zł za kompozycję ŚPIESZMY SIĘ na chór mieszany
HENRYK GADOMSKI GODŁO BURSZTYN NAGRODA III STOPNIA 1000 ZŁ
za kompozycję CHWILA MYŚLI na chór o głosach żeńskich.

Komisja Konkursowa sekcji kompozytorskiej w składzie:
prof. Benedykt Konowalski Uniwersytet Muzyczny w Warszawie
prof. Leszek Kułakowski Akademia Muzyczna w Gdańsku
prof. Lucjan Marzewski Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
Protokół Barbara Rytwińska, prezes W-M Oddziału PZCHiO

WYNIKI Konkursu chórów i orkiestr, nagrody.
Dyplom Grand Prix Prezydenta Miasta Olsztyn , Statuetka i Nagroda Pieniężna 3000zł
Chór Collegium Juvenum Olsztyn dyrygent Joanna Muśko
Dyplom Puchar Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie
Chór Collegium Juvenum Olsztyn dyrygent Joanna Muśko
Dyplom Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nagroda Pieniężna 1000zł
Chór Żeński ,,Passionata " Morąg dyrygent Ewa Łuszcz
Dyplom Statuetka Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
Dziewczęcy Chór CANTILENA II Liceum Ogólnokształcącego im.C.K. Norwida w Ostrołęce dyrygent Henryk Gadomski
Dyplom Puchar Prezesa Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie Nagroda Pieniężna 1000zł
Chór Dziewczęcy Ars Longa Zespołu Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce dyrygent Joanna Górska
Dyplom Puchar Dyrektora Generalnego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
Chór "Tęcza" im.Janiny Stankiewicz Olsztyn dyrygent Jerzy Bogdan

Dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa Prezesa Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie Chór Dziecięcy "Rezonans" Gminnego Zespołu Szkół w Piszu dyrygent Lech Ostrowski

Dyplomy i Statuetki uczestnictwa
Gminny Chór "Kantylena"z Górowa Iławeckiego pod dyrekcją Jarosława Kuchar
Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku pod dyr. Artura Żuchowskiego
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rybna dyrygent Jarosław Rolkowski

Komisja Konkursowa Sekcji Chóralno -Orkiestrowej prof. Katarzyna Bojaruniec Dyrektor Artystyczny, przewodnicząca
prof. dr hab.Waldemar Górski Akademia Muzyczna Gdańsk
prof. zwyczajny Lucjan Marzewski Instytut Muzyki UWM Olsztyn
prof. Józef Wojtkowiak Instytut Muzyki UWM Olsztyn
Protokół Barbara Rytwińska , prezes W-M Oddziału PZCHiOVII Festiwal "O Warmio moja miła" Feliksa Nowowiejskiego
Olsztyn 02 - 05 czerwca 2011
Patronat Prezydent Miasta Olsztyn


Regulamin z załącznikami

Organizatorzy:
Warmińsko - Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie
10-233 Olsztyn ul .Parkowa 1 www.pzchiowm.pl
Miejski Ośrodek Kultury 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3
Dyrektor artystyczny festiwalu dr hab. Katarzyna Bojaruniec UWM
Dyrektor organizacyjny festiwalu mgr Barbara Rytwińska Prezes W-M-O PZCHiO pzchioolsztyn@interia.pl
Sekretarz festiwalu Marianna Kucińska wiceprezes W-M-O PZCHiO, e-mail: wmpzchio@wp.pl
Tytuł Festiwalu jest cytatem początkowych słów pieśni ,,Hymn Warmiński"
Feliksa Nowowiejskiego. Pieśń ta jest hymnem Olsztyna.
Festiwal promuje twórczość narodową i regionalną, pieśni hymniczne, twórczość współczesnych kompozytorów.
Komisja Artystyczna Festiwalu zatwierdziła formy udziału w festiwalu:
konkurs kompozytorski, konkurs zespołów, koncerty, prawykonanie, debiuty.I. Konkurs Kompozytorski im. Feliksa Nowowiejskiego. Pieśń. Zgłoszenia do 30.03.2011.

Kompozytor może zgłosić do konkursu 1 pieśń na głos i fortepian lub pieśń chóralną a cappella z tekstem polskim lub łacińskim od 2-4 min. Otwarcie kopert i ocena nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej sekcja kompozytorska w Olsztynie do dnia 30.04.2011. Zgłoszenie należy przesłać pocztą zwykłą na adres Barbara Rytwińska 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 65/64. (decyduje data stempla pocztowego). Przesyłka musi być anonimowa i zawierać dwie koperty oznaczone godłem, bez podania nazwiska. W jednej zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem należy zamieścić partyturę w wersji papierowej oraz na płycie CD, w drugiej zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem należy zamieścić dane osobowe i adres do kontaktu.


II. Konkurs zespołów. Zgłoszenia do 30.03.2011.

Załącznik nr 1 obowiązkowy.
Załącznik nr 2 obowiązkowy.
Załącznik nr 3 - wyżywienie i noclegi.

Uczestnicy konkursu: chóry a cappella, chóry z towarzyszeniem instrumentów, różnorodne zespoły kameralne, orkiestry dęte, zespoły instrumentalne, zespoły wokalno-instrumentalne.
Warunki uczestnictwa ( nie dotyczy konkursu kompozytorskiego):

 • Wpłata akredytacji 5 zł od uczestnika do dnia 30.03.2011 na konto Warmiński Bank Spółdzielczy
  nr: 11 8857 0002 3014 0187 2124 0001; tytuł wpłaty "akredytacja na VII festiwal"
 • Przysłanie zgłoszenia na adres e-mail: pzchioolsztyn@interia.pl lub pocztą na adres siedziby W-M- Oddziału PZCHiO, 10-233 Olsztyn ul. Parkowa 1 wypełnionej karty zgłoszenia - załącznik nr 1, termin 30.03.2011
  wypełnionej karty repertuar wykonawczy - załącznik nr 2, termin 30.03.2011.
  Korzystający z całodziennego wyżywienia i noclegów: wypełniają załącznik nr 3 dokonują przedpłaty 25 zł od osoby, termin 01. 04. 2011.(decyduje data stempla pocztowego)
Uwaga! Proszę o czytelne wypełnianie danych, podanie pełnych brzmień imion i nazwisk. Na podstawie kart zgłoszeń tworzymy informacje do foldera, na plakaty, dyplomy, zapowiedzi konferansjera, rezerwujemy posiłki, noclegi.


II. 2. Repertuar wykonawczy i kryteria konkursowe.

 • Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 20 min.
 • utwór obowiązkowy Hymn Warmiński Feliksa Nowowiejskiego- punktowany
 • utwór Feliksa Nowowiejskiego- punktowany
 • utwór ludowy, stylizacja muzyki ludowej- punktowany
 • utwór współczesny- punktowany
 • utwory dowolne- punktowane,
 • dobór repertuaru, technika wokalna, instrumentalna, oryginalność interpretacji i wykonania, ogólny wyraz artystyczny.
Powyższe kryteria są punktowane. Suma punktacji max 50 pkt.


IV. Ocena Komisji Konkursowej -sekcja chóralno-instrumentalna.

Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr dokonuje oceny i przyznaje nagrody w konkursie zespołów. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.


V. Nagrody

Grand Prix. Statuetka i Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyn.
Puchary i nagrody za wykonanie Hymnu Warmińskiego Feliksa Nowowiejskiego w wersji wokalnej i instrumentalnej.
Puchary i dyplomy z określeniem wyróżnienia za utwór punktowany.
Nagrody pieniężne i rzeczowe przekazane przez fundatorów.


VI. Przebieg festiwalu

15.03.2011 decyzja Komisji Artystycznej w sprawie zakwalifikowania do udziału w VII edycji festiwalu.
Do 30.04.2011 decyzja Komisji Konkursowej sekcja kompozytorska o wynikach Konkursu Kompozytorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego VII edycji festiwalu, ogłoszenie na stronie www.pzchiowm.pl
02.06.2011 godz.12.00 Olsztyn. Ratusz. Święto Hymnu Olsztyna. Inauguracja festiwalu z udziałem pocztów sztandarowych. Koncert chóru i orkiestry dętej.
04.06.2011 Olsztyn. Kościół Garnizonowy. Konkurs zespołów. Koncerty towarzyszące.
05.06.2011 Koncert Galowy. Amfiteatr. Ogłoszenie wyników konkursu zespołów.
Wręczanie nagród regulaminowych. Wręczenie Nagrody Konkursu Kompozytorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego.


VII. Sprawy organizacyjne.

Zespoły zgłoszone do konkursu przyjeżdżają na własny koszt. Opiekę wychowawczą nad uczestnikami zespołów dziecięcych i młodzieżowych zapewniają instytucje delegujące.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie i wypadki losowe uczestników.


VIII. Ustalenia końcowe.

Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie prawo do fotografowania, nagrywania, filmowania i publikowania tylko osobom upoważnionym.
Regulamin opracowała Barbara Rytwińska.

Zapraszamy - Organizatorzy!

PZCHIOWM 2013
designed by Bendar Studio