Wieści
Informcje o Oddziale
Galeria
Dźwięki Olsztyna

Kultura Współczesnej Polonii
Zaproszenie
Partytury

Festiwal 2017

Festiwal 2015 Wyniki

Wyniki Konkurs Kompozytorski 2017

Zrealizowane projekty

Archiwum Konkursów

Ku Pamięci

Skarbnica Kultury
1% - Zostań mecenasem naszego oddziału
Oferta

Kontakt

Deklaracja wstąpienia do PZCHiO:
Indywidualna
Zbiorowa
Startuj z nami
Do ulubionych
Administracja

Nasze Logo

WBS

OdznakaZaproszenie na Festiwal

Zaproszenie

ŻYCIE MUZYCZNE OLSZTYNA

Wydanie specjalne z okazji 70-lecia śmierci Feliksa Nowowiejskiego i 550-lecie przyłączenia Warmii do Polski w ramach zadania Olsztyńskie rocznice w Życiu Muzycznym PZChiO

Plik do pobrania tutaj


Odznaka
1 Procent
Konkurs Kompozytorski 2014-04-25 1

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW


IV Konkurs Kompozytorski im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie pod Patronatem Marsza?ka Województwa Warmi?sko-Mazurskiego Jacka Protasa.

Uwaga!
Uczestnika GOD?O GOLDEN RATIO 358 prosz? o przys?anie danych osobowych i adresu zamieszkania poczt? mailow? na adres: pzchioolsztyn@interia.pl


LISTA UPRAWNIONYCH DO OCENY WG GOD?A:


1. GOD?O WEROJA
2. GOD?O IN PROELIO
3. GOD?O AUGUSTOWSKIE NOCE
4. GOD?O KOPERNIK 2014
5. GOD?O LEWIATAN
6. GOD?O GOLDEN RATIO 358
7. GOD?O BCKKD5
8. GOD?O LAWENDA
9. GOD?O A i BARH
10. GOD?O ADAGIO
11. GOD?O 4129
12. GOD?O 57324

OG?OSZENIE WYNIKÓW NA STRONIE 30 KWIETNIA 2014

Barbara Rytwi?ska tel. 662122290


1 procent 2013-12-12 0

Szanowni Pa?stwo

Zach?camy do przekazania 1% podatku na rzecz naszej organizacji.

Je?eli chc? Pa?stwo wspomóc swój ulubiony zespó? zrzeszony w naszym stowarzyszeniu, prosz? wpisa? jego nazw? podczas wype?niania dokumentów PIT za 2013 rok.


>>Krótka Instrukcja znajduje si? tutaj<<


Gratulacje 2013-12-12 0

Gratulacje


dla Chóru Collegium Juvenum

Pod Dyrekcj? Joanny Mu?ko

z tytu?u otrzymania Nagrody Talent Roku w kategorii Polihymnia.Wniosek Barbary Rytwi?skiej do Nagrody Fundacji ?rodowisk Twórczych „Talent Roku” 2013


IX Festiwal 2013 2013-06-14 0

Wyniki

IX Festiwalu "O Warmio moja mi?a"
Dost?pne tutaj!

Gratulujemy wysokich lokat, nagród i wyró?nie?


Dzi?kujemy wspó?organizatorom, fundatorom nagród, dyrygentom, artystom, uczestnikom koncertów i konkursów IX festiwalu "O Warmio Moja Mi?a" Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Zarz?d WM o. PZChiO w Olsztynie


Artyku?y z wydarze? i galeria dost?pne >>>na stronie Olsztyn24<<


Wyniki Konkursu 2013-05-02 0

Znamy ju? wyniki III Konkursu Kompozytorskiego!

Szczegó?y dost?pne >>tutaj<<


Festiwal ?ukowo 2013-04-05 0

Oddzia? Gda?ski PZChiO

Serdecznie zaprasza do wzi?cia udzia?u w IX Kaszubskim Festiwalu Muzyki Chóralnej i Regionalnej ?ukowo 2013.


Wi?cej informacji na ten temat znajd? Pa?stwo na stronie:
>>>Gda?skiego odzia?u<<


Przed?u?enie terminu zg?osze?! 2013-04-04 1

UWAGA!!!


KOMISJA ARTYSTYCZNA ZDECYDOWA?A O PRZED?U?ENIU TERMINU ZG?OSZE? DO DNIA 15.04.2013 NA KONKURS ZESPO?ÓW IX Festiwal „O Warmio moja mi?a” Feliksa Nowowiejskiego!!!


Szczegó?y dotycz?ce festiwalu dost?pne >>tutaj<<


Wyniki VIII Festiwalu 2012-06-03 0

VIII Festiwal "O Warmio moja mi?a" Feliksa Nowowiejskiego zako?czony!!!

Podsumowanie:

Protokó? komisji konkursowej z wynikami dost?pny >>tutaj<<

Wyniki konkursu kompozytorskiego >>tutaj<<

Zach?camy do zapoznania si? z Partyturami nagrodzonych utworów >>tutaj<<


VIII Festiwal „O Warmio moja mi?a” 2012-05-21 1

Ju? 2 czerwca 2012 rozpoczyna si? VIII Festiwal „O Warmio moja mi?a” Feliksa Nowowiejskiego.

Zach?camy Pa?stwa do zapoznania si? z programem festiwalu!


1% dla muzyki 2012-01-15 0

Zgodnie z wykazem og?oszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej nasza organizacja posiada uprawnienia 1% za rok 2011.

Wszelkie informacje dost?pne s? tutaj.

ZAPRASZAM DO WSPÓ?PRACY.
BARBARA RYTWI?SKA PREZES W-M-O- PZCHIO


VIII Festiwal „O Warmio moja mi?a” 2012-01-04 0

Mamy zaszczyt i przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa na
VIII Festiwal „O Warmio moja mi?a” Feliksa Nowowiejskiego
II Konkurs Kompozytorski im. Feliksa Nowowiejskiego

02 - 03 czerwca 2012 Olsztyn

Regulamin dost?pny jest tutaj.


ZAPROSZENIE 2011-12-12 1

Serdecznie zapraszam na koncert i wspólne ?piewanie z publiczno?ci?
w Kamienicy Naujacka w dniu 18.12.2011 o godz. 17.00 w Olsztynie.
W programie:
CZ.I. KONCERT CHÓRU MODERATO pod dyrekcj? W?ODZIMIERZA JARMO?OWICZA akompaniament DAMIAN MICHA?OWSKI.
CZ.II. KOL?DOWY CZAS ?PIEWANIA PREZENTACJA MEDIALNA Scenariusz i prowadzenie Barbara Rytwi?ska. Prezentacja medialna slajdów Krzysztof Harasimowicz Akompaniament Damian Micha?owski.
Barbara Rytwi?ska


JUBILEUSZOWE GRATULACJE 2011-11-25 0

SK?ADAMY JUBILEUSZOWE GRATULACJE I ?YCZENIA DLA CHÓRU LEKARZY ,, MEDICI PRO MUSICA”
Z okazji 20- lecia dzia?alno?ci CHÓRU LEKARZY ,,MEDICI PRO MUSICA” w dniu 26.11.2011 o godz. 18.00 odb?dzie si? KONCERT JUBILEUSZOWY
W Filharmonii Warmi?sko- Mazurskiej wyst?pi?
CHÓR LEKARZY ,,MEDICI PRO MUSICA” Z OLSZTYNA
CHÓR LEKARZY ,,REMEDIUM” ZE SZCZECINA


Wspomnienia z VII Festiwalu 2011-09-26 0

Pragniemy zaprosi? Pa?stwa do obejrzenia fotorelacji z VII Festiwalu "O Warmio moja mi?a" Feliksa Nowowiejskiego.
Wkrótce na stronie galerii pojawi si? równie? materia? filmowy.
Zapraszamy


PZCHIOWM 2013
designed by Bendar Studio